(ម៉ាថាយ២៨:១៦-២០;
ម៉ាកុស១៦:៩-១៣; លូកា ២៤:១៣-៥៣; យ៉ូហាន ២០:១១-២១:១៩) គ្រប់​កណ្ឌ​ដំណឹងល្អ​ទាំង​បួន (និង​កណ្ឌ​មួយ​ចំនួន​ទៀត​នៃ​ព្រះ​គម្ពីរ​សញ្ញាថ្មី)​សុទ្ធតែ​បាន​លើក​ឡើង​អំពី​ការ​ដែល​ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​សម្ដែង​ព្រះ​អង្គ​ទ្រង់​ដល់​អ្នក​ដទៃ​ឲ្យ​ឃើញ ប៉ុន្តែ​មាន​តែ​កណ្ឌ​លូកា​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​បាន​រៀបរាប់​អំពី​ការ​ដែល​ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​យាង​ឡើង​ទៅ​កាន់​ស្ថាន​សួគ៌​វិញ​នៅ​លើ​ភ្នំ​ដើម​អូលីវ​ដែល​នៅ​ខាង​ក្រៅ​ក្រុង​យេរូសាឡឹម។ លោក​គ្រូ​ពេទ្យ លូកា ក៏​បាន​លើក​ឡើង​អំពី​ការ​សន្ទនា​រវាង​ព្រះ​យេស៊ូវ និង​សិស្ស​ពីរ​នាក់​របស់​ទ្រង់​នៅ​លើ​ដង​ផ្លូវ​ទៅ​ភូមិ​អេម៉ោស (ដែល​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​គេ​ហៅ​ថា ឃ្វាឡូនីយាហ៍ (Qaluniyah) តែ​មិន​មែន​ភូមិ​អេម៉ោស​នៅ​ជំនាន់​ចន្លោះ​ព្រះ​គម្ពីរ​សញ្ញាចាស់ និង​ព្រះ​គម្ពីរ​សញ្ញាថ្មី​នោះ​ទេ ព្រោះ​វា​នៅ​ទិស​ខាង​លិច​ពេក)។ សាវ័ក ម៉ាថាយ និង​សាវ័ក យ៉ូហាន បាន​កត់​សម្គាល់​ពី​ការ​ដែល​ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​លេច​ឲ្យ​ពួក​សិស្ស​របស់​ទ្រង់​ឃើញ​នៅ​តំបន់​កាលីឡេ។