ប្រមាណ​ឆ្នាំ ១៨០០ មុនគ.ស. (លោកុប្បត្តិ ៣៧; ៣៩-៥០; ហេព្រើរ ១១:២១-២២) លោក យ៉ូសែប​បាន​ទៅ​ដល់​ស្រុក​អេស៊ីព្ទ​ក្នុង
សម័យកាល​គ្រង​រាជ្យ​ទី១២​នៃ​រាជវង្ស (Twelfth Dynasty) ដែល​ជា​សម័យកាល​សាសន៍​អេស៊ីព្ទ​កំពុង​កាន់​អំណាច​យ៉ាង​ខ្លាំងក្លា។ ប្រមាណ​ឆ្នាំ​មុន​សម័យកាល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ អេស៊ីព្ទ​ខាង​លើ អេស៊ីព្ទ​ខាង​ក្រោម មាន​អ្នក​ដឹក​នាំ​តែ​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ ហើយ​កាល​នោះ ការ​ជះ​ឥទ្ធិពល​របស់​អេស៊ីព្ទ​បាន​ទៅ​ដល់​ទិស​ខាង​ត្បូង និង​ទិស​ខាង​កើត។ ការ​មាន​ទឹក​ជំនន់​ជា​ទៀងទាត់​ពី​ទន្លេ​នីល​បាន​ផ្ដល់​ឲ្យ​មាន​ស្បៀង​ដែល​មិន​ចេះ​ដាច់ ហើយ​ក៏​បាន​ការពារ​ពួក​អេស៊ីព្ទ​ពី​ការ​មាន​អំណត់​អត់​ដែល​ប្រទេស​ផ្សេងៗ​នៅ​សម័យ​បុរាណ​ខាង​កើត​តែងតែ​ជួប​ប្រទះ។