ដោយសារ​ទីតាំង​នៃ​ទឹកដី​គឺ​ជា​ស្ពាន​ដី​រវាង​ប្រទេស​មហា​អំណាច​នៅ​ទិស​ខាង​កើត ដូច្នេះហើយ​បាន​ជា​ទឹកដី​អ៊‌ីស្រាអែល​មាន​ផ្លូវ​គន្លឹះ​បី​ច្រក​នៅ​ទិស​ខាង​ជើង-ខាង​ត្បូង​នៅ​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ពួកគេ៖ ១) ផ្លូវ​ទ្រឹង​ដ៏​អស្ចារ្យ ដែល​អែប​ជិត​ឆ្នេរ​សមុទ្រ​មេឌីទែរ៉ាណេ ២) ផ្លូវ​កំពូល​ភ្នំ​កណ្តាល ដែល​ឆ្លងកាត់​តំបន់​ភ្នំ​កណ្ដាល ៣) វិថី​របស់​ស្ដេច​គឺ​ជា​ផ្លូវ​មួយ​ដែល​ស្រប​នឹង​ព្រំដែន​ប្រទេស​អ៊‌ីស្រាអែល​នៅ​ទិស​ខាង​កើត ហើយ​ក៏​ជា​ផ្លូវ​នៅ​កាត់​កណ្ដាល​ប្រទេស​អេដំម ម៉ូអាប់ និង​អាំម៉ូន។ ផ្លូវ​បី​ដ៏​ធំៗ​នេះ​ក៏​មាន​ផ្លូវ​គូស​ខ្វាត់ខ្វែង​កាត់​គ្នា​ជា​ច្រើន​ទៀត ដែល​អ្នក​នៅ​តាម​តំបន់​នោះ​បាន​ប្រើប្រាស់​ជា​ប្រចាំ។