ប្រមាណ​អំឡុង​ឆ្នាំ ៨៧៥-៧៩៧ មុនគ.ស. (១ពង្សាវតារក្សត្រ ១៧-២ពង្សាវតារក្សត្រ ៨;
២ពង្សាវតារក្សត្រ ១៣:១៤-២១) កណ្ឌ​គម្ពីរ ពង្សាវតារក្សត្រ ទី១ និង​ទី២​មាន​រៀបរាប់​ច្រើន​ពី​ហោរា អេលីយ៉ា និង​ហោរា អេលីសេ ដែល​ជា​អ្នក​ទទួល​តំណែង​ត​ពី​ហោរា អេលីយ៉ា ខណៈពេល​ដែល​ពួកគាត់​កំពុង​ជំទាស់​នឹង​ស្ដេច អ័ហាប់ និង​ស្ដេច យ៉ូរ៉ាម នៃ​សាសន៍​អ៊‌ីស្រាអែល។ ដោយសារ​ហោរា អេលីយ៉ា បាន​ប្រកាស​ការ​ជំទាស់​នឹង​ការ​ថ្វាយបង្គំ​ព្រះ​ក្លែង​ក្លាយ ដូច្នេះ​យេសិបិល ដែល​ជា​អ្នក​មក​ពី​ភេនីស ហើយ​ក៏​ត្រូវ​ជា​មហេសី​ស្ដេច អ័ហាប់ ស្អប់​គាត់ ព្រោះ​យេសិបិល​គាំទ្រ​ពួក​ហោរា​បាល និង​ការ​ថ្វាយបង្គំ​រូប​អ្នក​តា ឬ​ក៏​រូប​ព្រះ​អាស៍សារ៉ា (Asherah)។ មិន​យូរ​មិន​ឆាប់​ហោរា អេលីសេ បាន​ចាត់​នរណា​ម្នាក់​ឲ្យ​ទៅ​អភិសេក​យេហ៊ូវ​ឲ្យ​ធ្វើ​ជា​ស្ដេច យេហ៊ូវ​ជា​មេទ័ព​ស្ដេច យ៉ូរ៉ាម ដើម្បី​ឲ្យ​គាត់​ទៅ​ដាក់​ទោស​លើ​គ្រួសារ​អ័ហាប់​ទាំង​មូល។